خرید گواهینامه SSL برای دامنه ir و انواع دامنه های بین المللی com, net, org کاملا معتبر صادره از اروپا و آمریکا. شرکت ایران وب ارائه دهنده گواهینامه SSL بدون تحریم در ایران. نصب گواهینامه SSL به صورت رایگان بر روی سایت شما انجام می شود.

 

گواهینامه SSL نوع Positive

90 هزار تومان سالیانه

گواهینامه SSL معتبر صدور از شرکت COMODO آمریکا
تعداد Reissue نامحدود
صدور برای یک دامنه
تحویل بین 1 الی 24 ساعت
عدم پشتیبانی از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
نصب رایگان گواهینامه SSL
پشتیبانی 24 ساعته
پلن
محبوب

گواهینامه SSL شخصی

150 هزار تومان سالیانه

گواهینامه SSL معتبر صدور از شرکت Certum اروپا
تعداد Reissue نامحدود
صدور برای یک دامنه
تحویل بین 1 الی 24 ساعت
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین ندارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
نصب رایگان گواهینامه SSL
پشتیبانی 24 ساعته

گواهینامه SSL نوع Wildcard

350 هزار تومان سالیانه

گواهینامه SSL معتبر صدور از شرکت Certum اروپا
تعداد Reissue نامحدود
صدور برای یک دامنه
تحویل بین 1 الی 24 ساعت
پشتیبانی کامل از دامنه ir
پشتیبانی از ساب دامین دارد
نیاز به ارسال مدارک ندارد
نصب رایگان گواهینامه SSL
پشتیبانی 24 ساعته