گواهینامه SSL

Commercial SSL

تعداد Reissue نامحدود
صادره از اروپا
برای یک دامنه
پشتیبانی از دامنه ir
تاثیر مثبت در سئو
رمزنگاری 256 بیت
نصب و فعال سازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

Positive SSL

تعداد Reissue نامحدود
صادره از آمریکا
برای یک دامنه
عدم پشتیبانی از دامنه ir
تاثیر مثبت در سئو
رمزنگاری 256 بیت
نصب و فعالسازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته