هاست لینوکس پربازدید

PRO-5GB

فضای وب 5GB
درایوهای پرسرعت SSD
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
تضمین آپتایم %99.9
کنترل پنل WHM/cPanel
وب سرور Apache
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

PRO-10GB

فضای وب 10GB
درایوهای پرسرعت SSD
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
تضمین آپتایم %99.9
کنترل پنل WHM/cPanel
وب سرور Apache
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

PRO-15GB

فضای وب 15GB
درایوهای پرسرعت SSD
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
تضمین آپتایم %99.9
کنترل پنل WHM/cPanel
وب سرور Apache
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

PRO-20GB

فضای وب 20GB
درایوهای پرسرعت SSD
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
تضمین آپتایم %99.9
کنترل پنل WHM/cPanel
وب سرور Apache
بک آپ روزانه و هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته